Management Development met zorg

Welkom op de site ‘Management Development met zorg’. Deze site informeert u over de mogelijkheden om zittende managers en aankomend talent te ontwikkelen op managementterrein. Door de invoering van competentiemanagement richten zorginstellingen hun aandacht op de ontwikkeling van managers en ‘high potentials’. Dit proces kan bij uitstek ondersteund worden door ons Management Development (MD-) traject.
We hebben namelijk de afgelopen jaren met succes een groot aantal incompany MD-trajecten ontwikkeld, begeleid en uitgevoerd binnen de zorgsector.

Lerende organisaties en MD-trajecten
Peter Senge is leerling van Argyris en bouwt verder op diens werk. Ook hij heeft oog voor allerlei leerblokkades binnen organisaties, maar hij probeert een weg te vinden om tot een lerende organisatie te komen. In zijn boek ‘De vijfde discipline’ schetst hij een vijftal disciplines die managers en medewerkers moeten praktizeren om echt lerend te worden. Daarnaast ontwikkelt hij een praktijkboek om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met die disciplines. Discipline staat voor zowel een kennisterrein als ook een houding tegenover je inspanning. Namelijk dat je als beoefenaar of als organisatie je er voortdurend op toe moet leggen om in dit geval een lerende organisatie te worden.